Vítejte na našem webu

5.středisko J.E.KOSINY Olomouc je součástí organizace Junák - český skaut, z.s.

     Naše středisko patří s cca 190 členy mezi větší z 11 registrovaných středisek v olomouckém okrese. Jeho posláním je vytvářet právní a organizační zázemí 6 skautským oddílům, které pod nás spadají. Hlavní činností oddílů je smysluplné vyplnění volného času dětí a mládeže.