Historie střediska

    5.středisko J.E.Kosiny vzniklo 27.7.1970 a svoji činnost vyvíjí dodnes. V době opětovného zakázání skautského hnutí působilo pod názvem 78.Pionýrská skupina J.E.Kosiny.

 strom života našeho střediska

    Po čtvrté obnově Junáka v roce 1989 se vytvořila počátkem roku 1990 z této skupiny 3 junácká střediska, z nichž jedno je právě 5.středisko. V této době náleží do střediska tyto oddíly:5.oddíl dívek Zoravin, 4.oddíl Setonovci, 6.oddíl Ostříži (klubovna Mozartova 6, vedoucí: Mišák - Ladislav Drážný), obnovený 7.oddíl (klubovna Na Trati 89, vedoucí: Choura - Miroslav Najdekr) a 3.oddíl Rarášci, na jaře vzniká 2.roj Světlušek (vedoucí: Zdena Michalíková - Žloutek) a na podzim 2.smečka vlčat (klubovna Mozartova 6, vedoucí: Koryto - Zdeněk Hájek). Vedoucím střediska se stává Vodomil - Jaroslav Hikl.

    Na podzim roku 1992 vzniká nový dívčí oddíl Duběnky pod vedením Koryta - Zdeněk Hájek (klubovna - Na letišti), vedoucím 2.smečky Vlčat se stává Azbest - Jan Breburda. Na podzim roku 1993 se ze střediska vyděluje nové 2.středisko Olomouc, do kterého přechází oddíly: 2.smečka vlčat a 7.oddíl skautů a vedoucí tohoto střediska se stává Alka - Alice Tillichová (Breburdová).V roce 1994 se stává novým vedoucím střediska Koryto - Zdeněk Hájek.     

    V roce 1997 se novým střediskovým vedoucím stává Mašinka - Zdeněk Petržela. Na podzim 1997 se oddíly Setonovců a Ostřížů transformují ve 4. oddíl Ostnovci (klubovna: Dvořákova 34) pod vedením Gina - Michal Koubek a v 6. smečku vlčat (klubovna Mozartova 6) pod vedením Leňi - Lenka Hýbnerová (Koubková). Vedoucí světlušek se stává Katka Šindelková - Škubánek

    V roce 1999 se s oddílu Ostnovci vyděluje skupina starších a zakládají roverský kmen Křováci pod vedením Tygříka - Jiří Kocourek.Od roku 1999 se ve středisku registruje nově vzniklý  23.oddíl Lvíčata ze Štěpánova pod vedením Beny - Zora Záchová. V tomto roce se stává novou vedoucí oddílu Duběnek Monika Kluková (Vaculíková) - Krtek.

    Na podzim roku 2000 se středisko rozrostlo o další tři oddíly (2.smečka vlčat - Uďa - Luděk Drzyzga (Jašíček), klubovna: Mozarova 6; 7.oddíl - Pivo - Jan Skřivánek, klubovna: Na Trati; 10.oddíl - Choura - Miroslav Najdekr) sloučením s 2.střediskem Olomouc a vedoucím střediska se stal dosavadní vedoucí 2.střediska Uďa - Luděk Jašíček (Drzyzga), novou vedoucí Zorav se stává Gabriela Celá - Gabča. V roce 2001 odkupujeme klubovnu na Dvořákově 34, kde jsme do té doby byli v nájmu. Vedoucí 6.smečky vlčat se stává Hřebík - Vendula Buršíková a vedoucí 2.roje Světlušek se stává Juanka - Jana Kreiselová. Na podzim roku 2002 se stává novou vedoucí 2.oddílu Duběnek Kiki - Jana Bazgerová a novou vedoucí oddílu Zorav se stává Romča - Romana Rickardtová.

    Na podzim roku 2003 se 2. smečka vlčat a 6.smečka vlčat působící v klubovnách na Mozartově 6 spojili do jednoho oddílu - 2.smečka vlčat pod vedením Bráchy - Petr Breburda. V témže čase se stává vedoucím Ostnovců Žabák - Radovan Kluka a ukončuje se tím nejasné roční období oddílu, kdy se po odstoupení Gina po táboře v roce 2002 se vystřídali 2 přechodní vedoucí (Dejmi, Kapsa) a budoucnost oddílu byla nejistá. Ke konci roku 2003 nám byl ukončen pronájem prostor na Letišti. Tímto nastává velký přesun oddílů. 4.oddíl Ostnovci se stěhuje do bývalé klubovny 6.oddílu Ostříži (6. smečky) na Mozartově 6. Do klubovny Ostnovců se stěhuje 2. roj Světlušek a do nově získaného pronájmu na Kmochově 20 se stěhuje 2.oddíl Duběnky. V této době bohužel ukončuje svoji činnost 5.oddíl dívky Zoraviny, zbylé členky přecházejí do 2.oddílu Duběnky. Ke konci roku 2004 opouští z pracovních povinností Uďa funkci střediskového vedoucího a jeho nástupcem se stává Sprite - Ludmila Tomášková (Zankelová).

2007    

Na podzim roku nastalo sloučení 2. smečky vlčat a 4.oddílu Ostnovci v nový oddíl 4.oddíl Ostnovci pod vedením Bráchy - Petr Breburda. Novým vedoucím 7.oddílu se stává Špeh - Vladimír Najdekr. Na počátku roku 2008 byl novým vedoucím střediska zvolen Brácha - Petr Breburda. Oddíl Duběnek získává na závodě světlušek a vlčat v krajském kole 1.místo.

2008   

V březnu byl novým vedoucím střediska zvolen Brácha - Petr Breburda. Na podzim se koná velká středisková hra Gorgona

2009

Duběnky se stěhují do nové klubovny na Bieblově ulici a po táborech se mění oddílový vedoucí hned ve 3 oddílech. Novým vedoucím 2.oddílu světlušek Šotci se stává Kamzík - Daniel Vejrosta; vedoucím 2.odd. Duběnek Bobr - Jiří Langer a vedoucím 7.oddílu Šmoula - Jan Matoušek. 

2010

Na jaře je znovu zvolen vedoucím střediska Brácha. Od nového školního roku se novým vedoucím 4.oddílu Ostnovci stává Vojta - Vojtěch Matocha.

Družina 2.oddílu Šotci vyhrává krajské kolo závodu světlušek a vlčat a v celostátním kole končí na krásném 3.místě.

2011

Rok 2011 je ve znamení hledání nových skladů a kluboven. Duběnky se stěhují do horní klubovny na Mozartově 6. A táborový majetek najde své místo v areálu Prefy. Po táborech se novou vedoucí 2.oddílu Šotci stává Dagmar Matochová - Vrtulka a v 2.oddíle Duběnek nahrazuje Bobra Katka Horáková - Muty. Na podzim začíná střediskový rádcovský kurz Pochodeň.

2012

V únoru proběhl závěrečný víkend střediskového rádcovského kurzu Pochodeň. V březnu probíhá 10.ročník Hokula. V dubnu se koná velká středisková městská hra Belfagor.

2013

V březnu proběhla třídenní středisková výprava na základnu na Domašově. Po táboře se novým vedoucím Ostnovců stává Upír - Milan Jankovič a na střediskovém sněmu je novým vedoucím střediska zvolen Kamzík - Daniel Vejrosta. Holky ze Šotků vyhráli krajské kolo Svojsíkova závodu a na celostátním kole skončily na pěkném pátém místě.

2014
   V březnu se konala výprava do Prahy pro naše rovery. V květnu proběhla obnovená Uzlařská regata. Po táboře se 2. oddíl Duběnky        sloučil s 2. oddílem Šotci. V listopadu proběhla středisková hra ve městě - Stínadla
2015

V květnu vyhrávají kluci s Ostnovců okresní kolo Svojsíkova závodu v Dubu nad Moravou a holky ze Šotků postupují do krajského kola, kde končí druhé. Po táboře se novou vedoucí 2.oddílu Šotci stává Tereza Uvízlová - Ami