Kdo jsme?

    5. středisko J. E. Kosiny patří  se 180 členy mezi větší z 11 středisek registrovaných na okrese Olomouc. Pod vedením právního zástupce – vůdce střediska vytváří právní a organizační zázemí pro 6 skautských oddílů, v čele každého z nich stojí kvalifikovaný vůdce oddílu se svými zástupci. Náplní činnosti oddílu je podporovat všestranný rozvoj osobnosti mladého člověka na principu skautské výchovy. 

Skautští činovníci vedou oddíly bez nároku na finanční ohodnocení,

 z prostého nadšení a zapálení pro skauting.