Partneři

Středisko J.E.KOSINY je součástí největší mládežnické organizace u nás: Junáku - svazu skautů a skautek ČR.  Aby mohlo efektivně naplňovat své poslání, kterým je především práce s dětmi a pro děti, musí si každý rok zajistit finanční prostředky na pokrytí svých provozních nákladů, pronájem klubovny či alespoň částečnou obnovu inventáře. Abychom se mohli plně zaměřit na hlavní cíl činnosti našeho střediska - výchovu dětí - neobejdeme se bez dotací a sponzorských darů. Všem, kteří touto formou oceňují smysluplnost naší práce, bychom zde chtěli poděkovat.

 

Finančně nás podpořili:

Statutární město Olomouc

www.olomouc.eu

Olomoucký kraj

www.kr-olomoucky.cz/