Často kladené dotazy

Jaký je rozdíl mezi skautem a junákem?
Oficiální název organizace je Junák – český skaut, z.s. Junák je českým ekvivalentem pro slovo skaut.

Jak mám postupovat při přihlášení dítěte do oddílu?
U nás ve středisku přijímáme děti od 6 let. K přihlášení vašeho dítěte k nám použijte odkaz oddíly. Zde si vyberte oddíl, který se Vám nejvíce líbí a kontaktujte příslušného vedoucího se kterým se domluvíte na podrobnostech.

Co čeká mé dítě v oddíle?
Program je přizpůsoben věku dítěte. Oddíly dětem nabízejí všestranný program, který děti rozvíjí: např. výtvarná, tělesná, vzdělávací činnost, jedno i vícedenní výpravy, letní a zimní tábory, výpravy do zahraničí... Některé oddíly se specializují na určitý druh činnosti jako třeba na rafting, cyklistiku, horolezení apod.

Jsou oddíly smíšené?
Děti ve věku (6 - 13 let) světlušek, vlčat, skautek a skautů mají družinovou činnost pro kluky a holky zvlášť. Velké akce typu tábor, střediskový výlet... bývají smíšené. Starší děti (od 15 let) roveři a oldskauti mají i družinovou činnost smíšenou (koedukovanou).

Kdo se o děti stará?
Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vůdcům. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky, které obsahují poznatky z pedagogiky, psychologie, právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též absolvování zdravotnického kurzu.

Kde můžeme koupit skautské vybavení?
V sedmi městech ČR sídlí prodejny, kde lze zakoupit skautský kroj a další potřebné věci.

Jaké jsou zhruba roční výdaje na vybavení a činnosti?
Skautské vybavení – kroj apod. 600 Kč,
jednodenní výpravy - 50-100 Kč,
větší výpravy na více dnů - 300 - 500 Kč,
tábor (14-dení) 2500 - 3000 Kč,
roční registrační příspěvek - 600 Kč.