Skauti dětem

Dětský den pro děti z MŠ na Sídlišti pořádali 3. 6. 2008 skauti z 23. oddílu Lvíčata Štěpánov

 

    Bylo horké červnové odpoledne, když jsme se ve tři hodiny sešli na zahradě mateřské školky na Sídlišti. Náš pořadatelský tým čítal celkem 15 mladších i starších skautů, kteří dorazili      ze Štěpánova, z Liboše, ze Šternberka a z Hnojic. Zatím co jsme si na zahradě vybalovali z batohů potřebné rekvizity a chystali si jednotlivá stanoviště s disciplinami, první zvědavé děti nás nenápadně okukovaly.

    Zvládneme to? …Dětí a rodičů je určitě více než stovka, nás je 15 na deseti stanovištích … bude se program líbit? … nebudou děti zklamané? … v dálce už nějakou dobu hřmí … nepřijde bouřka?

    O půl čtvrté byla už zahrada plná dychtivých dětí a zvědavých rodičů, pořadatelé na stanovištích byli připravení na první soutěžící, odpoledne plné soutěží mohlo začít.

    U startovního stolku se každé dítko zaregistrovalo, dostalo „soutěžní kartu“ na sbírání razítek za splněné disciplíny a vzhůru do boje o razítka. Pro děti bylo připraveno celkem 10 různých stanovišť – s disciplínami přírodovědného i sportovního rázu. Každý si mohl vyzkoušet hledání a poznávání zvířátek, zařazování zvířátek do krajiny, určování předmětů poslepu, hod do kotlíku, stavění „komínu“ z kostek, skládání obrázků z PET víček a třídění žetonů podle barev. Neoblíbenější disciplínou byly skoky do dálky a kreslení na chodník. Za splněný úkol dostaly děti na každém stanovišti razítko do soutěžní karty, kterou pak mohly vyměnit za věcné ceny a sladkou odměnu …

    Nakonec se akce zúčastnilo přes sto dětí ve věku 2 – 12 let. Díky skvělému počasí a naší chuti udělat něco pro druhé, se akce vydařila! Doufám, že si to užily i zúčastněné děti a rodiče.

    Naše poděkování patří ředitelce školky paní Daně Malaskové, která nás s důvěrou pozvala, abychom tuto akci pro děti připravili a všem učitelkám školky za péči o náš pitný režim během akce a sladké odměny pro mladší pořadatele. V budoucnu rádi přijdeme zase…

 

    Za 23. oddíl Lvíčata Štěpánov napsala Kristina Záchová - Želwa